Ľubica Drotárová

Ľubica Drotárová

Nad Laborcom 1770/6
071 01 Michalovce
IČO: 37314246
DIČ: 1035245596

Informácie o kancelárii Ľubica Drotárová

Lubica Drotárová zabezpečuje vedenie kompletného účtovníctva podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a súvisiace poradenstvo.

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO:

 • Knihy došlých a odoslaných faktúr
 • Knihy ostatných záväzkov a pohľadávok
 • Pokladničné knihy
 • Prehľad účtovných zápisov vo forme účtovného denníka
 • Hlavná kniha
 • Kniha analytickej evidencie
 • Evidencia majetku (protokoly o zaradení a vyradení majetku, súhrnná karta)
 • Účtovné a daňové odpisy, plán odpisov
 • Inventúrne súpisy a zápisy
 • Skladové hospodárstvo
 • Mesačná účtovná uzávierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výsledovka jednoduchá...)
 • Účtovná závierka za kalendárny rok, príp. za hospodársky rok
 • Štatistické výkazy
 • Zastupovanie na daňových úradoch
 • Podklady pre audit
 • Ďalšia účtovná evidencia podľa požiadaviek klienta

 

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO:

 • Účtovné knihy
 • Účtovná závierka
 • Daňové priznanie dane z príjmov

 

PORADENSTVO:

 • Ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Lubica Drotárová

Nad Laborcom 1770/6

071 01 Michalovce

Telefón: 915 942 380

Email: drotarova@minet.sk

Kde nás nájdete?